<Použitá literatura:

Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého (přeložil Emanuel Tonner)
Spolek pro vydávání laciných knih českých, Praha 1869

Vilém Bitnar: Bridel a Komenský – studie literární
zvláštní otisk z listů pro umění a kritiku, Praha 1935

Ivana Čornejová: Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v čechách
Hart, Praha 2002

Petr Hora – Hořejš: Toulky českou minulostí
Baronet, 1994

kolektiv autorů: Panorama české literatury (Literární dějiny od počátků do současnosti)
Rubiko, s. r. o., Olomouc 1994

Antonín Kratochvil: Oheň baroka
Nakladatelství Cesta

Arne Novák: Dějiny českého písemnictví
Brána, Praha 1994

Miloš Sládek (editor): Vítr jest život člověka, aneb život a smrt v české barokní próze
H&H, 2000

Josef Vašica: Fridrich Bridel – dílo
Torst, Praha 2001

Josef Vašica: České literární baroko
Atlantis, Praha 1995
Další četba k tématu:

Adam Michna z Otradovic: Nebští kavalérové (výbor z díla)
Praha 2002

Fridrich Bridel: Já semotam motání (výbor z díla)
Praha 2002

Zdeněk Rotrekl: Barokní fenomén v současnosti
Torst, Praha 1995

Jaroslav Durych: Služebníci neužiteční (knihy tohoto moderního českého spisovatelele vám jedinečně zprostředkují dobovou atmosféru)
Argo, Praha 1996
Kam se obrátit, chcete-li si přečíst výše uvedené knihy:

Městská knihovna v Praze

Národní knihovna

nakladatelství Torst

nakladatelství Atlantis

nakladatelství H&H

nakladatelství Argo

nakladatelství Hart

nakladatelství BB art

nakladatelství Brána

nakladatelství Cesta

nakladatelství Baronet
Užitečné odkazy:

oficiální stránky české provincie Tovaryšstva Ježíšova, tj. jezuitů

modernější překlad Balbínovy Rozpravy, další on-line knihy a zajímavé odkazy

Balbínova poetická hospůdka