ČESKÁ BAROKNÍ LITERATURA (domácí tvorba)


Kterak a za jakou příčinou povstal spis tento, aneb slovo úvodem


Bohuslav Balbín a jeho doba, čili život po bílé hoře očima vlastence a historika


Barokní literatura počátku sedmnáctého století


Vrcholné baroko v české literatuře


Barokní drama


Disertatio apologetica z čítanky národních obrozenců


Bedřich Bridel, předchůdce Máchy a Březiny


Závěr


Použitá literatura a užitečné odkazy


Příloha: Ad vocem Koniáš…


Barokní literatura, kterou si můžete přečíst přímo na těchto stránkách:

Co Bůh? Člověk?, Hodinky o svatém otci Ignaciovi a O modlitbě Páně od Bedřicha Bridela

Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého od Bohuslava Balbína

Modlitba z Hlubiny bezpečnosti od Jana Ámose Komenského