Antonín Brousek

ze sbírky Zimní spánek

(poprvé vydána v exilu roku 1980)

FATRA

V zemi nesrozuměné s morušemi
se ujaly ovce,
hleny, jež vychrchlává vlak,
poltící vedví tuto krajinu,
párající její břich,
naditý štěrkem.

Silnicí zachází si poutník,
pašerák,
říčnou tvář otírá
o boky údolí
v zpařených dlaních
jen hůl,
jíž rozumějí ovce.

A v holi vše,
co lze vynést z této země,
její nejhlubší tajemství,
dřevo.

A mezi mlčením dřeva
a šepotem štěrku
tlumočník,
kovový bodec.