plánek vycházky

Poznámky z psí vycházky s architektem Zdeňkem Lukešem po Dejvicích

Fotografováno bezprostředně po vycházce během několika následujících měsíců.


1) Vítězné náměstí

Generální štáb pohled k Dejvické ulici pohled k ulici Čsl. armády pohled z ulice Čsl. armády k Vítěznému náměstí

Autoři:

Antonín Engel, žák Wagnerův.

Popis a zajímavosti:

Vítězné náměstí je středobodem Engelova urbanistického plánu pro Nové Dejvice ze dvacátých let dvacátého století. Výstavbu ovšem přerušila válka. Původně mělo náměstí být celé vydlážděné s trávníky po obvodu a uprostřed měl stát obelisk. Tramvajová trať ho však docela zkazila.

Na dostavbu náměstí byla vypsána soutěž v padesátých letech, kterou vyhrál Prágr s mrakodrapem podle vzoru Lomonosovy univerzity, ale ten naštěstí nebyl postaven (později se realizoval jako hotel Interkontinental). Návrh vítěz vzešlého ze soutěže v devadesátých letech byl zase příliš nákladný a tak teď dostavba čeká na soukromé investory.

Budovu ČVUT, na svou dobu moderní, projektovali v roce 1959 Čermák a Paul. Spolu s Paroubkem pak zbudovali nepovedenou fakultu architektury.

Na válku upomínající názvy ulic a náměstí v okolí sice jsou původní prvorepublikové, nikoliv komunistické.
v ulici Na Hutích v Kyjevské ulici

2) Č. o. 10 a 12 v ulici Na Hutích

Autoři:

Ferdinand Hruška

Popis a zajímavosti

Konstruktivistické domy se zajímavým členěním fasády. Přes dvůr mají protějšky, fasádami obrácené do Kyjevské ulice.
3) Č. o. 14. v ulic Na Hutích

pohled z boku

Autoři:

Josef Kříž

Popis a zajímavosti

Dům pro zamměstnance elektrických podniků, pro které dělal i funkcionalistickou budovu u Hlávkova mostu.
4) Pošta

pohled přes ulici

Autoři:

Jaroslav Ressler, žák Kotěry. Později studoval i ve Vídni.

Popis a zajímavosti:

Funkcionalistický dům postavený až po druhé světové válce, koncem čtyřicátých let.
5) Budova sboru

pohled z Dejvické ulice

Autoři:

Jiří Stibral, který postavil také Göthe institut na Smetanově nábřeží.

Popis a zajímavosti:

Dům s gotizujícím průčelím z poloviny dvacátých let (sousední moderně vyhlížející domy jsou jen o málo mladší). Na náměstíčku měl být park, ale byla tam škola a teď je tam parkoviště, místo kterého se staví podzemní garáže. Dům dnes patří husitské teologické fakultě.
6) Palác Svornost (č. o. 38)

průčelí

Autoři:

Ferdinand Hruška

Popis a zajímavosti:

Dnes zde sídlí Divadlo Spejbla a Hruvínka. Uvnitř je pasáž do L..průčelí obou domů detail madonky

7) Č. o. 40 a 42 v Dejvické ulici

Autoři:

Václav Vacek, pravděpodobně zahynul v první světové válce.

Popis a zajímavosti:

Pan architekt měl rád tvrdé omítky a geometrické vzory, podle toho domy vypadají. Žlutý má na fasádě madonku.
8) Č. o. 36 v Dejvické ulici

průčelí

Autoři:

Jaroslav Vondrák, žák Kotěry. Autor Ořechovky.

Popis a zajímavosti:

Dům ozdobil svým oblíbeným prvkem, režným zdivem.
9) Č. o. 30 v Dejvické ulici

průčelí

Autoři:

Jaroslav Vondrák, žák Kotěry. Autor Ořechovky.

Popis a zajímavosti:

Tento byl o ptaro nižšší postaven před první světovou válkou. Po válce dělal přístavbu patra tentýž architekt, takže si posunul i štít a zvýšení není na první pohled patrné. Zdobí ho sfingy.
průčelí

10) Komerční banka (č. o. 5 a 7 v Dejvické ulici)

Popis a zajímavosti:

Postavena koncem totality.
11) Č. o. 3 v Dejvické ulici

Autoři:

Jindřich Řehoř

Popis a zajímavosti:

Funkcionalistický dům s pásovými okny.

V šedesátých letech, když Praha plánovala pořádání olympiády pro rok 1968 architekt Jaroslav Paroubek navrhl na bývalém ostrově postavit velmi pěkný zapuštěný stadion.
12) Č. o. 1 v Dejvické ulici

pohled od tržiště

Autoři:

Jaroslav Vondrák

Popis a zajímavosti:

Nárožní dům s verandami, které původně bývaly dřevěné. Obklad je z různobarevných kamenů.
13) Č. o. 12 v Eliášově ulici

Autoři:

Karel Heřman, smíchovský architekt

Popis a zajímavosti:

Dům s motivem střídání režného zdiva a omítky.
14) Č. o. 24 v Jaselské ulici

průčelí

Autoři:

Jan Petrák

Popis a zajímavosti

Kvalitní, krásně dekorované secesní domy s krásnými zábradlími. Z druhé strany stojí také.
15) Č. o. 26 v Jaselské ulici

průčelí detail vstupu

Autoři:

Alois Krofta, bratr prvorepublikového ministerského předsedy Krofty. Specializoval se na stavby hotelů.

Popis a zajímavosti:

Dům z dvacátých let nese architektův podpis - vizte detail vstupu.
16) Č. p. 273 v Eliášově ulici

průčelí mozaika nade dveřmi

Autoři:

Architekt Skřivánek, stavitel Paroubek.

Skřivánek byl podivín, profesor ornamentálního umění na UMPRUM, žák Ohmanův. Oblíbil si česká renesanční sgrafita, která v Praze nebyla žádaná, a tak stavěl v jiných městech. Těsně po válce dostavoval Všeobecný penzijní ústav a byl Plečnikovým kolegou, se kterým se znal už z Vídeňských studijí.

Popis a zajímavosti:

Dům byl postaven okolo roku 1910. Plastický dekor upomíná sgrafita, nad vchodem je krásná vitráž a plastika jelena.
17) Č. p. 266 v Eliášově ulici

průčelí

Autoři:

Jan Petrák

Popis a zajímavosti:

Fasádu zdobí reliéfy s rybařícími puty. (Sousední hnědý dům byl také secesní, ale ve dvacátých letech byl zpurizován.
18) Č. o. 19 v Jaselské ulici

průčelí

Autoři:

Josef Kovařovič

Popis a zajímavosti:

Pozdně secesní dům s charakteristickou Kovařovičovou výzdovou kachlíky. Zde byly ve tvaru pecek, ale jsou zamalované omítkou.
19) Č. o. 11 v Jaselské ulici

celkový pohled detail

Autoři:

Tři bratři Jaroslav, Josef a Vratislav Meyerové. Jaroslav a Josef byli architekti vystudovaní u Kotěry, Vratislav byl výtvarník.

Popis a zajímavosti:

Postaven kolem roku 1910 v pozdněsecesním stylu s výjevy v hnědozlatých barvách, ze kterých zbyly už jen prázdné čtverce, protože dům byl ošetřen nástřikem.

Míval v něm ateliér Jaroslav Ronovský.20) Sokolovna v Bubenečské ulici

průčelí

Autoři:

Rytíř Klenka z Vlastimilu

Popis a zajímavosti:

Tato dostavba sokolovny je Klenkova vůbec první práce.
pohled na celý blok č. o. 13 č. o. 15 č. o. 17 č. o. 19 č. o. 21

21) Blok č. o. 13 - 21 v Bubenečské ulici

Autoři:

Jan Petrák, kterému patřily (a ve štítě má iniciály).

Popis a zajímavosti:

Horní rohový dům byl později nastaven o patro, takže jsme přišli o původní vršek. Dolní rohový dům byl zkažen nástřikem.

Č. o. 17 nese jméno „V pohádce“ podle pohádkových motivů s kvalitní dekorací na fasádě. Měl stejně zdobené dvojče, což je ten šedivý způrizovaný dům vedle.
22) Č. o. 23 a 25 v Bubenečské ulici

celkový pohled koule

Autoři:

Jaroslav Vondrák

Popis a zajímavosti:

Domy ve stylu architektonické moderny z roku 1913. Fialovo růžový má v arkýřích obrovské (duté, aby nebyly moc těžké) koule.
23) Americké velvyslanectví

pohled z ústí Bubenečské ulice

Autoři:

Josef Zasche

Popis a zajímavosti:

Roku 1932 si ho dali ve stylu francouzské renesance postavit Petschkové a Američanům ho prodali už před rokem 1938, takže zůstaly zachovány veškeré původní interiéry.

Fasáda je sádrová a když předloni začala opadávat, musela se kvůli renostrukci prozoumat technologie výroby sádry.
oba domy č. o. 7 č. o. 9

24) Č. o. 7 a 9 na třídě Československé armády

Autoři:

Ladislav Čapek

Popis a zajímavosti:

Domy z roku 1913 ve stylu pozdní geometrické secese.
25) Roh ulic Československé armády a Eliášovy

průčelí

Autoři:

Mühlstein

Popis a zajímavosti:

Funkcionalistický dům.
26) Radnice Prahy 6

průčelí

Autoři:

Alois Krofta

Popis a zajímavosti:

Původně to byl hodinový hotel.
27) Ministerstvo obrany

průčelí

Autoři:

Antonín Engel a lampasáci

Popis a zajímavosti:

Sochy jsou od Břetislava Bendy.

28) ZŠ Emy Destinové

průčelí

Autoři:

Jan Pacl, který stavěl většinu Jurkovičových staveb.
29) Skleňák, nezkráceně Skleněný palác

průčelí pohled směrem od Vítězného náměstí

Autoři:

Richard Ferdinand Podzemný, žák Janáka, zvaný valašský architekt. Tehdy byl mladičký a stavěl i po válce, ale už nic vyčnívajícího.

Popis a zajímavosti:

Neboli domy pro zaměstnance Zemské banky ve stylu emocionálního funkcionalismu, ke kterému se architekti vraceli, když se bílý funkcionalismus vyčerpal a prahli po něčem zbonějším. Podzemný na něj v roce 1937 vyhrál soutěž.

Na polochých střechách jsou zahrady a Terasy, je obložen keramickými destičkami, má podzemní garáže a výtahy. Verandy jsou koncipovány jako zimní zahrady. Výkladce s chromovanou ocelí a černými opaxitovými pásy, zespoda prosvětlenými, jsou nově restaurovány (včetně nově zakoupeného funkcionalistického nábytku). Původní vzhled kopírují i pruhované vytahovací markýzy.

Bydlela tu například paní Gočárová a bydlí tu dcera Podzemného, restaurátorka, která se spolus dalšími nájemníky zasloužila o to, aby rekonstrukce nakonec proběhla citlivě.

Komentář od Josefa Chochola a staré fotografie Skleňáku jsou na Archiwebu.